Pompy Ciepła

Pompa ciepła to urządzenie, które ma za zadanie podniesienie temperatury niskiej do wyższej. Wykorzystuje się je do ogrzewania różnych budynków. W pompach ciepła jako czynnik roboczy wykorzystuje się gaz, który skrapla się przy odpowiednim ciśnieniu i temperaturze. Aby uzyskać ciepło w tym procesie, pobiera się je z tak zwanego dolnego źródła, może nim być powietrze, grunt oraz zbiornik wodny, który może znajdować się na powierzchni ziemi lub pod nią.

Energię cieplną można pobrać na dwa sposoby: bezpośrednio (w przypadku cieczy) lub za pomocą układu wężownic, czyli dodatkowego wymiennika ciepła (w przypadku gruntu i powietrza). Następnie uzyskane ciepło przekazywane jest do parownika. Odpowiedni czynnik znajdujący się w wewnętrznym układzie pompy, zaczyna wrzeć po dostarczeniu ciepła z dolnego źródła i zamienia się w gaz. Następnie jest on zasysany przez sprężarkę i doprowadzony do wysokiego ciśnienia. Zwiększone ciśnienie podnosi temperaturę gazu, następnie przekazywany jest do skraplacza gdzie zamienia się w ciecz. Potem następuje wymiana ciepła z źródłem górnym np. centralnym ogrzewaniem. Później ciecz zostaje rozprężona i przekazana do parownika i proces rozpoczyna się znowu.

Znanymi producentami pomp ciepła są: Nibe-Biawar, Stiebel Eltron, Vatra, Hibernatus, Fonko, Ochsner, Aspol, Rotal, Hoval, Ekontech, Medson-Spartec, Nateo, Alano i Viessmann.