Wentylacja

Bywa, że w niektórych domach, mieszkaniach czy zakładach pracy, pomimo stosowania urządzeń chłodzących (klimatyzatorów), osoby przebywające w tych pomieszczeniach mają wrażenie braku powietrza. Spowodowane jest to brakiem lub złym systemem wentylacji powietrza. Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach jest możliwa jedynie poprzez stale odnawianie go powietrzem świeżym. Według badań higenicznych konieczna jest wymiana powietrza na poziomie minimum 0,5 – 1,0 wymiany na godzinę.

Instalujemy głównie trzy podstawowe rodzaje wentylacji z wykorzystaniem central wentylacyjnych, centralek, bądź innych podzespołów dobieranych indywidualnie :

  • wentylacja mechaniczna nawiewna – (nadciśnieniowa) – to doprowadzenie powietrza do pomieszczenia w sposób zorganizowany, w wyniku powstałego nadciśnienia nastepuje wypływ powietrza do pomieszczenia przez otwory w przegrodach budowlanych w sposób zorganizowany lub niekontrolowany;
  • wentylacja mechaniczna wywiewna (podciśnieniowa) – to usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposób zorganizowany, w wyniku powstałego podciśnienia nastepuje napływ powietrza do pomieszczenia przez otwory w przegrodach budowlanych w sposób zorganizowany lub niekontrolowany;
  • wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna – to zorganizowany sposób doprowadzania i odprowadzania zblilansowanej ilości powietrza wentylującego pomieszczenie, ale dla zapewnienia odpowiedniego stanu powietrza w pomieszczeniu jest to najwłaściwszy sposób wentylacji, chociaż wymaga on stosowania dwóch układów przewodów (nawiewnych i wywiewnych)

Doprowadzanie powietrza i jego rozdział następuje za pomocą wentylatorów nawiewnych i wywiewnych, wykorzystując do tego sieci przewodów wentylacyjnych, wyposażonych w odpowiednie otwory nawiewne i wywiewne (kratki wentylacyjne). W zależności od doboru większej lub mniejszej ilości powietrza nawiewnego w stosunku do powietrza wywiewanego, stwarza się w wentylowanym pomieszczeniu nadciśnienie względnie podciśnienie w odniesieniu do wolnej atmosfery albo też w stosunku do pomieszczeń sąsiadujących. W urządzeniach tych celowa jest praca wyłącznie na powietrzu zewnętrznym.

  • wentylacja nawiewno-wywiewnej kuchni wraz z odciągiem przez okapy. Oddzielną grupę realizowanych usług w naszej firmie stanowią projekty wentylacji dla obiektów gastronomicznych. Problem wentylacji kuchni pojawia się bardzo często, jako element składowy instalacji wentylacji różnych obiektów takich jak: żłobki, przedszkola, obiekty biurowe oraz inne, nie tylko o przeznaczeniu gastronomicznym.
  • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – rekuperacja – rozwiązanie dla osób chcących zredukować koszty związane z ogrzewaniem domu i podgrzewaniem C.W.U, zwiekszające komfort klimatyczny. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza w budynkach mieszkalnych i usługowych stosuje się centrale wentylacyjne – rekuperatory, które dzięki swojej budowie mogą odzyskiwać ciepło z powietrza usuwanego. Rekuperator jest to wymiennik ciepła znajdujący się w centralce wentylacyjnej, który ma za zadanie przejmowanie ciepła;
  • kurtyny powietrzne – montowane najczęściej nad drzwiami w budynkach przemysłowych i galeriach handlowych w celu oddzielenia powietrza zewnętrznego od wewnętrznego. Wyposażane w nagrzewnicę wodną lub elektryczną oraz regulator;
    aparaty grzewcze – aparaty nawiewne standardowo wyposażone w wentylator, filtr i nagrzewnicę. Urządzenia posiadają mały i średni przepływ powietrza

W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą prosimy o kontakt telefoniczny bądź za pomocą poczty e-mail.